Sprzęt

Posiadamy wysokowydajne maszyny kolejowe (oczyszczarka tłucznia Plasser & Theurer RM 76UHR, podbijarka torowa Plasser & Theurer MU07-16B, koparki dwudrogowe Liebher, ładowarki), zespoły wagonów typu 203Vb i 412Za oraz bazę specjalistycznego sprzętu kolejowego wraz z rozbudowanym zapleczem warsztatowym .