Budowa i remonty infrastruktury kolejowej, tramwajowej oraz obiektów pomocniczych
  • budowy, przebudowy oraz naprawy głównych linii i stacji kolejowych, zakładowych bocznic, baz paliw oraz innych obiektów związanych z infrastrukturą torową
  • utrzymanie, naprawy bieżące oraz konserwacja torów, rozjazdów, przejazdów kolejowych i tramwajowych
  • prace związane z usuwaniem powstałych w torach kolejowych szkód, wywołanych
    pracą zakładów górniczych
  • rozbiórki /likwidacja/ bocznic kolejowych wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń
  • projektowanie infrastruktury kolejowej i obiektów pomocniczych
  • doradztwo i opracowywanie regulaminów pracy bocznic, wykonywanie dokumentacji technicznej i zgłoszeniowej infrastruktury torowej