SOCAR

Ponad 25 letnie doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów w obszarze infrastruktury kolejowej

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SOCAR istnieje na rynku polskim od 1997r. Wykorzystując ponad 25 letnie doświadczenie kompleksowo realizuje projekty w obszarze infrastruktury torowej – od projektu, uzyskania zezwoleń i zgłoszeń po otrzymanie certyfikatów i akceptacji odpowiednich organów. Spółka aktualnie zatrudnia blisko 90 pracowników w tym wykwalifikowaną kadrę kierowniczą oraz inżynierów budowy z uprawnieniami budowlanymi. Firma wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bhp zgodny z wymogami norm ISO 140001:2015, ISO 9001:2015 oraz 450001:2018 w zakresie budowy infrastruktury kolejowej i obiektów pomocniczych. Posiadane doświadczenie, uprawnienia, wykwalifikowana kadra oraz rozbudowana baza sprzętowo- warsztatowa gwarantuje najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług.

Profil działalności

 • budowy, przebudowy oraz naprawy głównych linii
  i stacji kolejowych, zakładowych bocznic, baz paliw oraz innych obiektów związanych z infrastrukturą torową
 • utrzymanie, naprawy bieżące oraz konserwacja torów, rozjazdów, przejazdów kolejowych i tramwajowych
 • prace związane z usuwaniem powstałych w torach kolejowych szkód, wywołanych pracą zakładów górniczych
 • rozbiórki /likwidacja/ bocznic kolejowych wraz                 z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń
 • projektowanie infrastruktury kolejowej i obiektów pomocniczych
 • doradztwo i opracowywanie regulaminów pracy bocznic, wykonywanie dokumentacji technicznej
  i zgłoszeniowej infrastruktury torowej
 • kompleksowa regeneracja rozjazdów kolejowych poprzez zastosowanie nowatorskiej metody stanowiskowej ( świadectwo dopuszczenia dla rozjazdu kolejowego Rz49E1(S49)-190-1:9 oraz Rz49E1(S49)-300-1:9  wydane przez Urząd Transportu Kolejowego)
 • spawanie termitowe szyn kolejowych, tramwajowych oraz suwnicowych metodami SoWoS, SoWoS-P,   SoWoS-L75, SoWoS-HC, SoWoS-PR260,R350, SkV
 • napawanie i szlifowanie szyn kolejowych, tramwajowych i elementów rozjazdowych
 • wykonywanie złączy izolowanych typu „S” z łubkami sześciootworowymi.

Nasze Specjalizacje

Budowa i remonty infrastuktury kolejowej, tramwajowej oraz obiektów pomocniczych

Kompleksowa regeneracja rozjazdów kolejowych

Spawanie termitowe SoWoS, SKV

Styki klejono sprężone

Posiadamy certyfikaty jakości