Oferta

Budowa i remonty

W zakresie infrastruktury kolejowej, tramwajowe i obiektów pomocniczych

 • Budowy, przebudowy oraz naprawa głównych linii i stacji kolejowych, zakładowych bocznic kolejowych, dróg, chodników, placów składowych, baz paliw oraz obiektów związanych z infrastrukturą kolejową.
 • Utrzymanie bocznic kolejowych.
 • Naprawy główne, bieżące oraz konserwacja torów, rozjazdów oraz przejazdów kolejowych i tramwajowych.
 • Usuwanie szkód górniczych w torach kolejowych
Projektowanie i doradztwo

Prace projektowe z branży kolejowej

 • Opracowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, projektów przejazdów tymczasowych, ekseprtyz oraz dokumentacji technicznej z zakresu infrastruktury kolejowej.
 • Opracowywanie statusu sieci kolejowej, świadectwa bezpieczeństwa, regulaminu i instrukcji dla bocznic kolejowych.
 • Opracowywanie metryk przejazdowych wraz z pomiarami trójkątów widoczności i iloczynu ruchu.
 • Opracowywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, wykonawczych i powykonawczych.
Kompleksowa regeneracja rozjazdów kolejowych

Sprzedaż zregenerowanych rozjazdów oraz części rozjazdowych

 • Posiadamy pierwsze w Polsce świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli dla rozjazdu kolejowego Rz49E1 (S49) -190-1: 9 zregenerowanego.
 • Wykonujemy regenerację rozjazdów kolejowych innowacyjną metodą stanowiskową charakteryzującą się wysoką jakością wykonania oraz nominalną geometrią.
 • Regenerujemy rozjazdy typu:: Rz 49E1-190-1: 9, Rz 49 49E1-300-1: 9, Rz 49E1-150-1: 7, Rkpd 49E1-150-1: 7, Rkpd 49E1-190-1: 9
Spawanie termitowe SoWoS

oraz zabudowa złączy izolowanych typ „S”

 • Spawanie termitowe SoWoS, SoWoS-P, SoWoS-P R350, SoWoS-P L70
 • Zabudowa złączy izolowanych typu „S” z łubkami sześciootworowymi 49E1, 60E1
 • Napawanie szyn i elementów rozjazdowych