Notice: is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/socar/ftp/wp-includes/functions.php on line 5663
Oferta – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SOCAR sp. z o.o. sp.k., ŻARKI LETNISKO

Oferta

Budowa i remonty

W zakresie infrastruktury kolejowej, tramwajowe i obiektów pomocniczych

 • Budowy, przebudowy oraz naprawa głównych linii i stacji kolejowych, zakładowych bocznic kolejowych, dróg, chodników, placów składowych, baz paliw oraz obiektów związanych z infrastrukturą kolejową.
 • Utrzymanie bocznic kolejowych.
 • Naprawy główne, bieżące oraz konserwacja torów, rozjazdów oraz przejazdów kolejowych i tramwajowych.
 • Usuwanie szkód górniczych w torach kolejowych
Projektowanie i doradztwo

Prace projektowe z branży kolejowej

 • Opracowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, projektów przejazdów tymczasowych, ekseprtyz oraz dokumentacji technicznej z zakresu infrastruktury kolejowej.
 • Opracowywanie statusu sieci kolejowej, świadectwa bezpieczeństwa, regulaminu i instrukcji dla bocznic kolejowych.
 • Opracowywanie metryk przejazdowych wraz z pomiarami trójkątów widoczności i iloczynu ruchu.
 • Opracowywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, wykonawczych i powykonawczych.
Kompleksowa regeneracja rozjazdów kolejowych

Sprzedaż zregenerowanych rozjazdów oraz części rozjazdowych

 • Posiadamy pierwsze w Polsce świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli dla rozjazdu kolejowego Rz49E1 (S49) -190-1: 9 zregenerowanego.
 • Wykonujemy regenerację rozjazdów kolejowych innowacyjną metodą stanowiskową charakteryzującą się wysoką jakością wykonania oraz nominalną geometrią.
 • Regenerujemy rozjazdy typu:: Rz 49E1-190-1: 9, Rz 49 49E1-300-1: 9, Rz 49E1-150-1: 7, Rkpd 49E1-150-1: 7, Rkpd 49E1-190-1: 9
Spawanie termitowe SoWoS

oraz zabudowa złączy izolowanych typ „S”

 • Spawanie termitowe SoWoS, SoWoS-P, SoWoS-P R350, SoWoS-P L70
 • Zabudowa złączy izolowanych typu „S” z łubkami sześciootworowymi 49E1, 60E1
 • Napawanie szyn i elementów rozjazdowych