SPAwANIE TERMITOWE
STYKI KLEJONO-SPRĘŻONE

Wykonujemy połączenia z wykorzystaniem technologii spawania termitowego:

  • złączy szynowych z wykorzystaniem metod SoWoS, SoWoS-P, SoWoS-P R350, SoWoS 120, SoWoS L75, SkV Elite, SkV Elite L75, SoW-5 L50/PR (spoiny przejściowe 49E1/60E1)
  • szyn tramwajowych o profilu Ri metodą SRZ
  • szyn suwnicowych , dźwigowych metodą SKS (każdy profil szyn)
  • z użyciem naprężaczy hydraulicznych ( regulacja naprężeń w torach bezstykowych w przypadku spawania
    w temperaturach poniżej 15 st. °C)

Zajmujemy się również wykonywaniem złączy szynowych izolowanych klejono – sprężonych typu „S” z łubkami sześciootworowymi.