Kompleksowa regeneracja rozjazdów kolejowych


Uzyskaliśmy pierwsze w Polsce świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli dla rozjazdu kolejowego Rz49E1(S49)-190-1:9 zregenerowanego wydane przez Urząd Transportu Kolejowego oraz aktualnie także świadectwo dopuszczenia do eksploatacji  typu budowli 
dla rozjazdu kolejowego Rz49E1(S49)-300 zregenerowanego. Świadectwo umożliwia zabudowę rozjazdów na bocznicach przemysłowych oraz w torach  głównych           dodatkowych i torach bocznicowych linii kolejowej. Zregenerowany rozjazd charakteryzuje się wysoką jakości, nominalną geometrią, a przede wszystkim konkurencyjną ceną przez co stanowi doskonałą alternatywę dla rozjazdu nowego.     W najbliższym czasie uzyskamy świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla rozjazdów typu:

Rz49E1(S49)-150-1:7 oraz Rkpd 49E1(S49)-190-1:9