Kompleksowa regeneracja rozjazdów kolejowych

Spółka uzyskała pierwsze w Polsce świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli dla rozjazdu kolejowego Rz49E1(S49)-190-1:9 zregenerowanego wydane przez Urząd Transportu Kolejowego oraz aktualnie także świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli dla rozjazdu kolejowego Rz49E1 (S49)-300-1:9 zregenerowanego. Świadectwo umożliwia zabudowę rozjazdów na bocznicach przemysłowych oraz w torach głównych dodatkowych i torach bocznicowych linii kolejowej. Zregenerowany rozjazd charakteryzuje się wysoką jakości, nominalną geometrią, a przede wszystkim konkurencyjną ceną przez co stanowi doskonałą alternatywę dla rozjazdu nowego. W najbliższym czasie uzyskamy świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla rozjazdów typu: Rz49E1(S49)-150-1:7 oraz Rkpd 49E1(S49)-190-1:9