Who we are?

From the beginning of our activity, we have been focusing on comprehensive repairs and investments in the field of railway, tram and associated infrastructure (eg railway ramps, transhipment fronts, railway crossings in various technologies, etc.). We offer services in the area of servicing, maintenance and maintenance of sidings, railway tracks and preparation of technical and notification documentation of listed facilities. We diagnose the scope of necessary repairs to restart the sidings and achieve the standards required by the laws of the Polish and European Union.

Przedmiotem naszej działalności są także usługi o charakterze specjalistycznym – wykonywanie spawów termitowych metodą SOWOS oraz elektrycznego napawania szyn kolejowych, tramwajowych i elementów rozjazdowych.

Dysponujemy znacznym potencjałem siły roboczej – obecnie zatrudniamy 90 pracowników z kilkuletnim doświadczeniem przy robotach torowych. Część z nich to robotnicy wysoko wykwalifikowani – operatorzy sprzętu ciężkiego (koparek dwudrogowych, koparko – ładowarek, drezyn i ładowarek), spawacze – w tym z uprawnieniami do spawania termitowego szyn metodą SoWoS oraz do elektrycznego napawania łukowego szyn i elementów rozjazdów kolejowych (certyfikaty wydane przez PKP PLK S.A., Centrum Diagnostyki Dział Spawalnictwa, Odbiorów i Badań Nawierzchni Kolejowej).

Posiadamy bazę magazynową (dostęp do torów kolejowych), gdzie znajdują się podstawowe materiały (szyny, podkłady kolejowe, rozjazdy, napędy rozjazdowe, płyty przejazdowe itp.), oraz zaplecze sprzętowe – nasi pracownicy korzystają z najwyższej jakości, nowoczesnych mechanicznych narzędzi oraz specjalistycznego sprzętu ciężkiego. Operatorzy pracują na koparkach dwudrogowych Liebherr A900 ZW oraz O&K MHS, ładowarkach kołowych Hitachi i Furukawa oraz drezynie SKL wraz z platformą. Firma dysponuje siedmioma koparkami dwudrogowymi wraz z pełnym osprzętem, które umożliwiają całościowe wykonanie robót torowych. Koparki obsługiwane są przez operatorów z kilkuletnim doświadczeniem oraz uprawnieniami do pracy na czynnych torach PKP.