Kim jesteśmy?

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SOCAR od początku swojej działalności koncentrujemy się na kompleksowym wykonywaniu prac remontowych oraz inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej, tramwajowej i towarzyszące. Oferujemy usługi w zakresie obsługi, utrzymania i konserwacji bocznic, torów kolejowych oraz wykonywania dokumentacji technicznej obiektów. Diagnozujemy zakresy niezbędnych remontów dla ponownego uruchomienia bocznic i osiągnięcia standardów wymaganych przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Oferujemy usługi specjalistyczne takie jak: zabudowa złączy izolowanych klejono-sprężonych typu „S”, spawanie termitowe szyn metodą SoWoS, SoWoS-P, spawanie szyn twardych oraz spawanie z szerokim luzem.

Wdrożyliśmy  technologię regeneracji rozjazdów kolejowych innowacyjną metodą stanowiskową której głównym założeniem jest wykonywanie prac regeneracyjnych w hali produkcyjnej na specjalne przygotowanym stanowisku pomiarowo-montażowo-naprawczym. Rozwiązanie to pozwala nam wykonać kompleksową naprawę całego rozjazdu lub jego elementów o jakości której nie da się uzyskać prowadząc pracę w torze.

Prace naprawcze prowadzimy w oparciu o procedury ISO 9001; 14001; 18001 oraz na podstawie zatwierdzonych w Urzędzie Transportu Kolejowego Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Regenerowanych Rozjazdów Kolejowych które stały się podstawą do uzyskania świadectwa typu UTK na ten produkt. Procedury te zobowiązują nas do prowadzenia kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

Opracowana przez nas technologia stanowiskowej regeneracji rozjazdów kolejowych dopuszczona jest do stosowania na podstawie świadectwa typu UTK, pozwala na odtworzenie nominalnych wartości parametrów charakterystycznych rozjazdu, praca prowadzona jest bez presji czasu, procesy spawalnicze są wysokiej jakości i zapewniona jest ich powtarzalność co daje podwyższoną trwałość kompleksowo zregenerowanych elementów oraz wysoka dokładność geometryczna.