Podbijarka torowa

Wydajność: 250 mbt/h

Czteropunktowy system namiarowy
gwarantujący wysoką dokładność

Pojazd specjalny z europejskim numerem(EVN)