Equipment base

Świadczymy usługi wysokowydajnymi maszynami kolejowymi

Oczyszczarka tłucznia

Plasser & Theurer RM 76 UHR

Wydajność: 600m3/h

Szerokość wybierania podsypki: 3.20-6.55m

Wielkość nausuwania toru: 300mm

Wysokość podnoszenia toru: max 180mm

 

Podbijarka torowa

Plasser & Theurer MU07-16B

Wydajność: 250 mbt/h

Czteropunktowy system namiarowy
gwarantujący wysoką dokładność

Pojazd specjalny z europejskim numerem(EVN)

Koparki dwudrogowe

LIBHERR 900 LITRONIC

Zespoły wagonów kolejowych

typu: 203Vb, 412Za, 418V