Dopuszczenie do stosowania złączy spawanych SoWoS-P, SoWoS-P 350 – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.