Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – złącza izolowane klejono-sprężone typu S