Dopuszczenie do stosowania złączy izolowanych klejono-sprężonych typu S – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.