KWK "Bobrek-Centrum"

Przebudowa układu torowego stacji Bytom Północ

1. Opracowanie planu schematycznego bocznicy
2. Opracowanie planu schematycznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym
3. Budowa regulaminu pracy bocznicy KWK "Bobrek-Centrum"
Ocena: